تکدی گری و گدایی و اثرات ومضرات آن بر جامعه و خانواد

0 دوستدار 0 امتیاز منفی
سوال شده 24 تیر 1397 در سیاست و جامعه توسط حسینی (3,000 امتیاز)
ویرایش شده 24 تیر 1397 توسط حسینی

مقاله ای کامل و مفید راجع به تکدی گری و گدایی و مضرات آن

تکدی گری، عوارض و مخاطرات زیادی دارد. بخشی از مطالعات مقطعی و روبنایی روی این پدیده، درباره مسائلی نظیر درآمد، مسکن، فقر مادی، فقر فرهنگی، ناکامی اقتصادی، نابسامانی اجتماعی، و سرانجام، دستگیری و بازپروری سخن می گوید. عده ای سعی کرده اند این مشکلات و مخاطرات را تعدیل کنند و در نتیجه، آن را به گردن فرد انداخته نشان دهند که تکدی گری امری طبیعی و پذیرفتنی است که می شود آن را نادیده گرفت و با آن کنار آمد. برخی محققین ضمن بررسیهای خود به ریشه ها، شیوه ها، انگیزه ها، پیامدها و راههای رفع تکدی گری، نظر داشتنه اند، این ریشه ها شامل پیری و از کارافتادگی، مسائل خانوادگی، اعتیاد، مهاجرت، معلولیت و غیره می شود.

با این حال، این مسائل از جنبه های اجتماعی، فرهنگی، روانی، اقتصادی و بعضا اجتماعی از جمله، جامعه شناسان، مطرح بوده است که:

علل پیدایش تکدی چیست؟

شرایط و عواملی که موجب ظهور چنین پدیده ای می شود کدام است؟

شبکه های پیچیده ای که متکدیان را به چنین کاری وامی دارد کدامند؟

چه سازمانی مسؤول مبارزه با تکدی است؟

آیا در اصل امکاناتی جهت بازپروری متکدیان وجود دارد؟

علل اصلی تکدی را چگونه می توان شناخت؟

تکدی با چه عوامل و شرایطی رابطه نزدیک و تنگاتنگ دارد؟

پاسخگویی به پرسشهایی از این قبیل بدون اطلاعات آماری دقیق و کافی در این زمینه ها و تحلیلهای جامع و مبتنی بر اصول جامعه شناسی ممکن نیست و احیانا نتیجه ای که به دست می دهیم بسیار محدود خواهد بود و با دیده تردید باید به آن نگریست.

مفهوم تکدی

تکدی را می توان تحت عنوان «دست درازی کردن » برای کسب درآمد، و احتمالا «سؤال به کف » تعریف کرد. تکدی (1) فراگردی است که به موجب آن، فرد متکدی از دسترنج دیگران بهره مند می شود و زندگی می گذراند. هر یک از افراد جامعه را که نه صاحب حرفه (در مفهوم اقتصادی آن) هستند و نه در تولید اجتماعی، مشارکتی دارند و همواره با شیوه ها و شگردهای متنوع، طفیلی و زائده اجتماعی هستند، متکدی می گویند... (2)

از نظرگاه جامعه شناختی (3) تکدی را می توان نوعی انحراف اجتماعی - که فرد در آن نقش مشخص و بعضا متفاوتی (سرقت، روسپی گری، واسطه گری، اعتیاد، و...) را بر عهده دارد - به حساب آورد. و یا به منزله نمونه ای از مرحله شغلی، (CCAREER) نزد متکدیان حرفه ای، آبرومندانه و غیرآبرومندانه (غیر مشروع) در مشاغل انحرافی تلقی کرد.

«گیلمور» جامعه شناس معاصر غربی معتقد است: «گدایی » یک فعالیت سازمان یافته است که در آن فرد، «گدایی » را به «کارکردن » ترجیح می دهد. (البته قادر به کار)... (4)

تکدی گری چهار خصوصیت عمده دارد:

1- متکدی از مسؤولیتهای اجتماعی معاف است;

2- متکدی به خاطر نیازمندی مورد تفریع و سرزنش قرار نمی گیرد;

3- چنین شخصیتی انتظار دارد که دیگران به او کمک کنند;

4- در تولید اجتماعی مشارکت نداشته از دسترنج دیگران زندگی می گذراند.

پدیده تکدی با دو عامل مهم; یعنی: «کمک دهنده » و «کمک گیرنده » رابطه دارد. «کمک دهنده ها» همان مردم هستند که آنها را می توان به دسته های ذیل تقسیم بندی کرد:

1- عده ای بر اساس وظیفه شرعی به فقرا و مستمندان کمک می کنند.

2- گروهی دیگر آن را وظیفه انسانی و نوع دوستی می دانند.

3- تعدادی به علت این که نیازمند بودن را یک نقص اجتماعی می دانند خود را در رفع این نقیصه مسؤول می دانند.

4- دسته چهارم کسانی هستند که کمک های خود را با نیت نذر و صدقه انفاق می کنند... (5)

بنابراین، «تکدی گری صورتی از زندگی ارزان قیمتی است که تنها بهای آن فقر مناعت طبع و سیر قهقرایی کمال انسان است... (6)

انواع تکدی

یکی از ضرورتهای تبیین و برخورد صحیح و منطقی با پدیده تکدی گری، تفکیک انواع این پدیده و شیوه ها و اشکال مربوط به آن است. سیاستها و راهبردهای انتخابی سازمانهای ذیربط بر سر مقابله با پدیده گدایی بستگی دارد به تحلیل از سرشت و انواع تکدی گری که جامعه با آن مواجه است. بطور معمول، کارشناسان مسائل اجتماعی بر طبق مشاهدات و نتایج به دست آمده به یک تقسیم بندی دوگانه از تکدی، یعنی تکدی آبرومندانه در کنار تکدی آشکار و غیر آبرومندانه پرداخته اند.

الف) تکدی پنهان:

آن است که به طریق پنهان و آبرومندانه مانند دراویش، دعانویسان و کولی ها.

- دراویش: افرادی هستند که با کشکول و تبرزین و با «زمزمه اوراد و اذکار» و یا خواندن اشعار و روایت قصه های ملی و مذهبی به گدایی می پردازند. «در گذشته، عمده ترین متکدیان، دراویش بودند که با استفاده از عواطف و باورهای مردم به گدایی می پرداختند. در هند و پاکستان دروایشی هستند که خود را در بدترین وضع قرار می دهند، مثلا دسته جمعی در گوشه ای معتکف می شوند و نوحه های مذهبی می خوانند و اعضای بدنشان را به لرزه در می آورند و از این راه گدایی می کنند. هدف این افراد، شکستن غرور و عزت نفس در این مرحله است.» (7)

- دعانویسان:

کسانی هستند که بر روی کاغذهای طومار مانندی دعا می نویسند و به عنوان نسخه شفابخش به مردمان و افراد نیازمند و ساده لوح می فروشند. این دسته در مناطقی که دارای ساختار سنتی و قدیمی است و در جوامع کوچکتر و شهرستانها - که بافت سنتی دارند - از ارزش ویژه ای برخوردارند و در نقشها و به شیوه های مختلف به گدایی مشغولند.

- کولی ها:

کولی طایفه ای از بقایای هندیان رامشگر است که در عهد بهرام گور به ایران آمده اند. مردمی صحرانشین و بیابانگرد هستند و در همه جا گردش می کنند. کولی ها با فالگیری و کف بینی و بندبازی، زنان و مردان ساده لوح را فریب می دهند و از این طریق مبالغی را به دست می آورند.

ب) تکدی آشکار:

کسانی که آشکارا و با استفاده از فنون و رموز روان شناسی ترحم مردم را به خود جلب و به شیوه ها و صور مختلف از دیگران تقاضای کمک می کنند به این نوع تکدی می پردازند.

مهمترین شکل گدایی آشکار، تکدی «حرفه ای - تخصصی » است گداهای حرفه ای افرادی هستند که از نظر مالی وضع خوبی دارند ولی گدایی را یک «کار» در ردیف سایر شغلها مثل خرید و فروش و کارهای تولیدی به حساب می آورند. (8)

این گروه دارای تشکیلات مفصلی هستند که به صورت یک سازمان غیر رسمی اما زنده و جاندار، فعالیت می کنند. در این تشکیلات همه چیز بر اساس توانایی شخص متکدی و ویژگیهای مکانی، جمعیتی، اقتصادی و... تقسیم می شود، لذا هر مکانی دارای ارزشهای مشخص و اهمیتی متفاوت از جاهای دیگر بوده و اصطلاحا «سرقفلی » خاص خود را دارد. (9)

به نظر «رابرت ازراپارک »، (R,EZEA,P) برجسته ترین عضو مکتب جامعه شناسی شیکاگو: «در شهر، هر شغلی حتی «شغل گدایی » گرایش دارد که خصوصیت یک حرفه را پیدا کند و نیز هر شغلی دارای نظم و قاعده ای است که هر که می خواهد در آن شغل موفق شود ملزم به رعایت آن است.» (10)

حاصل آن که گدایان حرفه ای بنیکی از فنون و رموز روان شناسی گدایی آگاهی کافی دارند. می دانند چگونه و در کجا گدایی کنند و چگونه ترحم مردمان را به خود جلب کنند. در جاهایی که گدایی گروهی و سازمان یافته وجود دارد از طریق کارآموزی و تعلیم، گدیان خبره اطلاعات خود را به نورسیده ها انتقال می دهند و بدین ترتیب گدایی حرفه ای تخصصی پاینده می شود. (11)

علل و عوامل مؤثر در ظهور پدیده تکدی

بسیاری از انواع تکدی گری، بر اساس عوامل روانی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی به وجود

لطفا وارد شده یا عضو شوید تا بتوانید سوال بپرسید

سوالات مشابه

0 دوستدار 0 امتیاز منفی
0 پاسخ
سوال شده 24 تیر 1397 در سیاست و جامعه توسط حسینی (3,000 امتیاز)
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
0 پاسخ
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
0 پاسخ
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
0 پاسخ
سوال شده 28 مرداد 1397 در پزشکی و طب سنتی توسط shirali (5,050 امتیاز)

به همفکر خوش آمدید

اینجا هر سوالی دارید بپرسید تا یک همفکر جواب سوال شما را ارسال نماید || اگر سوالی را می توانید جواب بدهید با دوستان خود همفکری نمایید ||در مورد اخبار روز ایران و جهان همفکر باشد و نظر بدهید
سوالات تخصصی و سیاسی و اجتماعی : حتما یک همفکر پیدا می کنید!

=====

پرسش ها و پاسخ های شما بعد از تایید نمایش داده می شود/البته اگر امتیاز شما به2000برسد مطالب شما مستقیم نمایش داده می شود

در سایت " انجام داد"می توانید مناقصه چاپ و تبلیغات و خدمات مرتبط با طراحی و چاپ را برگزار نمایید :

اگر نیازمند طراحی و خدمات چاپ هستید: چرا ارزانترین قیمت و بهترین طراح و مجری را انتخاب نمی کنید؟

 

75 سوال

17 پاسخ

5 دیدگاه

3,311 کاربر

40 نفر آنلاین
5 عضو و 35 مهمان در سایت حاضرند
بازدید امروز: 442
بازدید دیروز: 3232
بازدید کل: 127025

اگر نیازمند طراحی و خدمات چاپ هستید: چرا ارزانترین قیمت و بهترین طراح و مجری را انتخاب نمی کنید؟

...